GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij de gebruikers van deze website dat de persoonlijke gegevens die worden verzameld via de formulieren op hun pagina’s, geïntegreerd zullen worden in het verwerkingssysteem onder de verantwoordelijkheid van DIMI S.L. met CIF B07958358 en met maatschappelijke zetel te Avda. des Raiguer 7, 07330 Consell (Balearen, Spanje) om uw vragen te beantwoorden en/of u informatie te sturen met betrekking tot Labo’Life en micro-immunotherapie, volgens uw verzoek. In overeenstemming met de geldende regelgeving, informeert DIMI S.L. dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven vermelde bepalingen.

Wij informeren u dat uw gegevens zullen worden overgedragen aan de bedrijven van de groep waartoe DIMI SL (Labo’Life Belgium, Labo’Life France, Labo’Life España, Labo’Life Italia) behoort, om uw vragen en/of verzoeken te kunnen beantwoorden op de meest passende wijze.

DIMI SL informeert dat zij zal overgaan tot de verwerking van gegevens op een wettige, eerlijke, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte wijze. DIMI SL verbindt zich er dan ook toe alle redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze verwijderd of gerectificeerd worden indien ze onjuist zijn.

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake Bescherming Persoonsgegevens, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en oppositie uitoefenen alsmede de toestemming die wordt gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens,  door uw verzoek naar het hierboven vermelde postadres te verzenden of via e-mail gdpr@labolife.com.

Wij informeren u tevens dat u contact kunt opnemen met de Data Protection Delegate van DIMI SL door te schrijven naar het e-mail adres dpo.cliente@conversia.es of per telefoon 902 87 71 92.

Eveneens en in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli 2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE in het Spanje), vragen wij via onze formulieren, overeenkomstig artikel 21, om uw uitdrukkelijke toestemming om andere informatie over onze producten en/of informatie betreffende Labo'Life en micro-immunotherapie waarvan wij beschouwen dat ze voor u van belang kunnen zijn, toe te sturen per email of andere gelijkwaardige elektronische communicatie. We informeren u dat u ten allen tijde de toestemming voor het ontvangen van dergelijke communicaties kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: gdpr@labolife.com.

U kunt contact opnemen met de bevoegde Controle Autoriteit om het bezwaar dat u opportuun acht, in te dienen.