ALGEMENE INFORMATIE
OVER DE GENEESMIDDELEN (FAQ)

 

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life dienen om de immuunrespons specifiek te regelen en hebben als doel de goede werking van het immuunsysteem te bevorderen en/of te behouden.

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over onze geneesmiddelen.

De vaakst voorkomende vragen zijn aangeduid met het symbool Preguntas habituales

Is dit een geneesmiddel?

Ja, de producten van Labo’Life zijn geneesmiddelen. De verkoop is toegestaan volgens de farmaceutische wetgeving van de producerende en verdelende landen. De geneesmiddelen van Labo’Life zijn overigens enkel verkrijgbaar in de apotheek.

Om welk soort geneesmiddel gaat het?

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life zijn geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Ze vallen onder de categorie homeopathische geneesmiddelen voor wat hun productiewijze betreft en gebruiken immunologische actieve stoffen (grondstoffen).

Waar kan ik de geneesmiddelen van Labo’Life vinden?

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life zijn uitsluitend verkrijgbaar in de apotheek en zijn niet te vinden in de handel.

De huidige wetgeving verbiedt rechtstreekse verkoop aan de patiënt. Farmaceutische bedrijven mogen enkel leveren aan groothandelaar-verdelers en apotheken. Tenzij u zelf apotheektitularis bent, kunt u uw geneesmiddelen niet rechtstreeks bestellen bij Labo’Life.

Ik ben apotheker. Hoe kan ik de geneesmiddelen bestellen?

Apotheken kunnen rechtstreeks contact opnemen via onze besteldienst. We herinneren u eraan dat u uw bestelling schriftelijk moet bevestigen, om vergissingen te voorkomen. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier, op de website. Daar vermeldt u dat u een bestelling wilt plaatsen en u voegt uw ingevulde en ingescande bestelbon toe. Vermeld ook uw persoonlijke gegevens. (U kunt de in te vullen bestelbon downloaden in de ruimte op de site die gereserveerd is voor gezondheidswerkers). Zodra we uw bestelbon ontvangen, nemen we contact met u op.

Heb ik een recept (voorschrift) nodig voor een behandeling van Labo’Life?

In het productgamma van Labo’Life en volgens de huidige farmaceutische wetgeving zijn er gemelde geneesmiddelen zonder therapeutische indicatie en geregistreerde geneesmiddelen met therapeutische indicatie. Voor een aantal van die laatste is een voorschrift nodig in België. Omdat de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life echter zeer specifiek zijn, kunt u het best een arts raadplegen die een opleiding in micro-immunotherapie heeft gevolgd zodat u de behandeling krijgt die optimaal past bij uw aandoening. Ook uw apotheker kan de meeste van onze geneesmiddelen aanraden.

Voor welke therapeutische domeinen zijn de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life geschikt?
In de bijsluiter staat niet waarvoor dit geneesmiddel dient. Waarom niet?

De geneesmiddelen Labo’Life worden in de handel gebracht met de goedkeuring van de geneesmiddelenagentschappen. In het productgamma van Labo’Life en volgens de huidige farmaceutische wetgeving zijn er gemelde geneesmiddelen zonder therapeutische indicatie en geregistreerde geneesmiddelen met therapeutische indicatie. Bij de geregistreerde geneesmiddelen met therapeutische indicatie zit verplicht een patiëntenbijsluiter waarin de toepassingsgebieden vermeld staan. De toepassingsgebieden van de gemelde geneesmiddelen zijn afgeleid van de eigenschappen en van de verdunningen van de bestanddelen ervan en ze worden door de voorschrijver bepaald, die ook de dosering bepaalt. Voor gemelde geneesmiddelen eist de huidige regelgeving niet dat de verpakking een bijsluiter bevat, maar Labo’Life heeft besloten om er toch een toe te voegen om de patiënten zoveel mogelijk informatie te verschaffen.

Wat is de samenstelling van de geneesmiddelen van Labo'Life?
Zijn er bijwerkingen bekend?

De actieve stoffen die we gebruiken voor onze geneesmiddelen zijn low-dose (volgens het principe van oplossing/succussie), waardoor slechts zelden bijwerkingen optreden.

Net zoals andere geneesmiddelen bevatten de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life een kleine hoeveelheid lactose. In bepaalde gevallen kunnen patiënten met een overgevoeligheid voor dit type suiker last hebben van spijsverteringsstoornissen als ze het geneesmiddel nuchter innemen.

Om een idee te geven: een capsule kan een hoeveelheid lactose bevatten die ongeveer honderd keer lager is dan die in een half glas melk. Bij lactose-intolerantie raden artsen aan om de korrels in wat mineraalwater op te lossen en deze oplossing vervolgens op te drinken, waarbij u ze zo lang mogelijk in contact laat met het slijmvlies onder de tong.

Als het immuunsysteem reageert op de behandeling kunnen de symptomen tijdens de eerste twee weken van de behandeling verergeren, wat normaal is. Als de symptomen verdraagbaar zijn en niet verhinderen dat u de behandeling voortzet, blijft u de behandeling het best innemen. De symptomen zullen stilaan verminderen. Als de symptomen te ernstig zijn of blijven duren, moet u uw arts raadplegen.

Zijn de geneesmiddelen in bepaalde gevallen gecontra-indiceerd?

De geneesmiddelen zijn gecontra-indiceerd bij overgevoeligheid voor een van de actieve stoffen of een van de hulpstoffen van het product. Als u een bepaalde intolerantie of allergie heeft, moet u raad vragen aan uw arts voor u het geneesmiddel gebruikt.

Mag ik stoppen met een andere behandeling als ik micro-immunotherapie volg?

Nee. Als u een andere behandeling volgt, kan enkel uw arts oordelen of u die kunt stopzetten. Beslis in geen geval zelf om uw behandeling stop te zetten omdat u een geneesmiddel voor micro-immunotherapie gebruikt.

Hoe moet ik mijn geneesmiddelen bewaren?

U moet de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie bij kamertemperatuur, donker en droog bewaren. Wij raden af om ze bijvoorbeeld in de badkamer te bewaren.

U kunt ze ook beter niet bewaren in de buurt van een elektromagnetische stralingsbron, zoals een magnetron of een mobiele telefoon.

Hoe wordt het geneesmiddel gemaakt?

Zie onderdeel "Geneesmiddelenproductie".

Waar komen de bestanddelen van de geneesmiddelen vandaan?

De immunologische actieve bestanddelen die we gebruiken in onze geneesmiddelen worden vervaardigd met biotechnologische technieken. Geen enkel actief bestanddeel is dus van menselijke oorsprong. Als het productieproces het toelaat, vervaardigen we de bestanddelen zonder vulstoffen van dierlijke oorsprong. Zo kunnen we de virale veiligheid van onze geneesmiddelen garanderen. Alle actieve bestanddelen zijn vergezeld van een analysecertificaat van de producent en worden geanalyseerd in de controlelaboratoria van Labo’Life om hun farmaceutische kwaliteit te waarborgen vooraleer ze worden gebruikt in onze geneesmiddelen.


Meer informatie over micro-immunotherapie, het werkingsmechanisme in het lichaam en de verschillen met klassieke immunotherapie vindt u onder 'Wat is micro-immunotherapie?'