VRAGEN EN ANTWOORDEN
HOE NEEM IK DE GENEESMIDDELEN?

 

De vaakst voorkomende vragen zijn aangeduid met het symbool Preguntas destacadas

Hoe neem ik de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie in?

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie zijn opeenvolgende behandelingen. De drie blisters in de verpakking hebben een nummering en zijn identiek. U moet die nummering volgen wanneer u het geneesmiddel inneemt: eerst capsule 1 en zo verder tot capsule 10. Als de eerste blister volledig is ingenomen, neemt u de volgende blister en begint u opnieuw met capsule 1.

De capsules moeten bovenaan worden geopend en de inhoud (de korreltjes) moet onder de tong worden gestrooid zodat de korreltjes in contact komen met het sublinguale slijmvlies.

Het geneesmiddel moet 's morgens worden ingenomen, bij voorkeur nuchter. Als dat niet mogelijk is, mag het 15 à 30 minuten voor de maaltijd of een uur erna worden ingenomen.

Hierna volgen enkele verklarende schema's over de inname van het geneesmiddel. De blister kan er per geneesmiddel anders uitzien; volg nauwgezet de aanwijzingen die gelden voor uw blister.

1. Haal de blister uit de verpakking

Toma del medicamentoToma del medicamento

Dit zijn de twee types blisterverpakkingen die momenteel op de markt zijn. Het nummer staat bij capsules op één lijn op de voorkant van de blisters, en op de achterkant van de blisters bij capsules in 'zigzag'. De nummering gaat altijd van 1 tot 10.

2. Neem een capsule in de volgorde van de nummering

Toma del medicamentoToma del medicamento

3. Open de capsule

Toma del medicamento

4. Giet de inhoud van de capsule leeg onder de tong

Toma del medicamento

Als uw arts u meerdere capsules per dag heeft voorgeschreven, spreid de innames dan over de dag, met telkens minstens twee uur tussen elke inname. Respecteer altijd de volgorde van elke capsule en de aanwijzingen van de voorschrijver.

Mogen kinderen de geneesmiddelen van Labo’Life gebruiken?

Geneesmiddelen voor micro-immunotherapie zijn niet gecontra-indiceerd voor kinderen. Bij twijfel raadpleegt u het best uw arts.

Ik ben zwanger, mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Als u zwanger bent, moet u uw arts inlichten voor u dit geneesmiddel inneemt, net als met alle andere medicijnen. De twee meest gevoelige periodes van de zwangerschap zijn het eerste en het derde trimester. Vraag raad aan uw arts. Die zal de voor- en nadelen van de behandeling afwegen en u zeggen of u de behandeling mag volgen.

Ik verdraag geen lactose, kan ik de geneesmiddelen van Labo’Life gebruiken?

Net zoals andere geneesmiddelen bevatten de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie van Labo’Life een kleine hoeveelheid lactose. In bepaalde gevallen kunnen patiënten met een overgevoeligheid voor dit type suiker last hebben van spijsverteringsstoornissen als ze het geneesmiddel nuchter innemen. Om een idee te geven: één capsule kan een hoeveelheid lactose bevatten die ongeveer honderd keer lager is dan die in een half glas melk.

Bij lactose-intolerantie raden artsen aan om de korrels in wat mineraalwater op te lossen en die oplossing vervolgens op te drinken, waarbij u ze zo lang mogelijk in contact laat met het sublinguale slijmvlies.

Op die manier kan een patiënt met lactose-intolerante deze geneesmiddelen meestal wel gebruiken, hoewel ze een kleine dosis lactose bevatten.

Wanneer moet ik dit geneesmiddel innemen?

Het geneesmiddel moet 's morgens worden ingenomen, bij voorkeur nuchter. Als dat niet mogelijk is, mag het 15 à 30 minuten voor de maaltijd of een uur erna worden ingenomen.

Wat is de gebruikelijke dosering?

De gebruikelijke dosering is één capsule per dag, 's morgens op de nuchtere maag. Af en toe, en op medisch advies, mogen de innames elkaar wat sneller volgen maar ook dan moet u capsules strikt volgens de nummering van 1 tot 10 innemen.

Denk eraan dat u, als u meer dan één capsule per dag moet innemen, voldoende tijd moet laten tussen de innames.

Hoe lang duurt een behandeling meestal?

Een behandeling met micro-immunotherapie kan enkele dagen tot enkele maanden duren om het immuunsysteem doeltreffend te ondersteunen in de strijd tegen allerlei aandoeningen. Bij bepaalde chronische aandoeningen kan de behandeling op lange termijn worden gevolgd.

Waarom moet ik de behandeling met micro-immunotherapie nuchter innemen?

De micro-immunotherapeutische samenstellingen hebben als doel de juiste boodschap door te geven aan het immuunsysteem. De behandeling moet bij voorkeur nuchter worden ingenomen om die boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Het sublinguale slijmvlies mag dus niet in aanraking geweest zijn met voedingsmiddelen. Het is echter ook mogelijk om de behandeling in te nemen tussen de maaltijden, namelijk 15 à 30 minuten voor de maaltijd of een uur erna.

Waarom onder de tong?

Onder de tong liggen weefsels waarlangs de actieve stoffen van het geneesmiddel direct kunnen doordringen en de informatie die ze bevatten onmiddellijk kunnen doorgeven aan de zones waar de immuunrespons ontstaat.

Treedt er interactie op met voedingsmiddelen of drank?

Aangezien micro-immunotherapeutische geneesmiddelen sublinguaal worden toegediend, raden wij aan om ze niet tijdens de maaltijd in te nemen, niet wanneer u koffie, thee, chocolade, alcohol of munt gebruikt, en niet te roken. Dat geldt voor alle geneesmiddelen die zo worden toegediend, meer bepaald homeopathische geneesmiddelen.

Ik krijg de capsules moeilijk open; hoe moet ik dat doen?

De capsules van Labo’Life zijn 'openklikbaar'. Ze bestaan uit twee delen: een korte kopstuk en een langer deel. De capsulekop klikt vast op het capsulelichaam.

Om de capsules gemakkelijker te kunnen openen, moet u het lichaam van de capsule tussen de duim en wijsvinger van uw ene hand houden en de kop van de capsule tussen de duim en wijsvinger van uw andere hand, en met de wijzers van de klok mee opendraaien.

Als u bang bent om korrels te morsen als u de capsules openmaakt, kunt u ze boven een leeg glas openen. Dan kunt u eventuele gemorste korrels hierin opvangen. (Let erop dat u de korrels niet met uw vingers aanraakt.)

Als ik de capsule open, mors ik altijd enkele korrels, zodat ik niet de volledige dosis kan innemen. Is dat erg?

Nee, dat is helemaal niet erg. Een capsule bevat meer korrels dan nodig is voor de werkzaamheid van het geneesmiddel. Als u bang bent om korrels te morsen als u de capsule openmaakt, kunt u ze openen boven een leeg glaasje waarin u de korrels die zouden vallen kunt opvangen (zorg ervoor dat u de korrels niet aanraakt met uw vingers).

Ik heb de capsule volledig ingeslikt. Is dat erg?

De capsules voldoen aan de farmaceutische normen en zijn identiek aan die van geneesmiddelen die bedoeld zijn om in te slikken. Ze verteren gewoon, maar als u de capsule in haar geheel inslikt, werkt het geneesmiddel niet. De korrels moeten onder de tong worden gelegd en langzaam oplossen, zodat het lichaam de actieve stoffen optimaal absorbeert.

Ik heb twee capsules verwisseld. Is dat erg?

Idealiter worden de capsules niet verwisseld. Als dat toch gebeurt, moet u de behandeling voorzetten met de volgende capsule. Als u dus capsule 5 heeft ingenomen in plaats van capsule 4, neemt u de volgende keer capsule 6 in en gaat zo verder in de juiste volgorde.

Mijn arts heeft gezegd dat ik drie capsules per dag moet innemen. Hoe moet ik dat doen?

Als u meer dan één capsule per dag moet innemen, moet u de volgorde van de capsules goed respecteren: neem capsule 1 's morgens nuchter in, capsule 2 een uur na de lunch en capsule 3 bijvoorbeeld rond 16 uur (neem geen capsules in na 18 uur, want sommige gevoelige personen slapen hier slechter door). De volgende dag begint u met capsule 4 's morgens, nuchter. U volgt verder hetzelfde schema voor de volgende capsules en respecteert steeds de nummering.

Als u verschillende geneesmiddelen voor micro-immunotherapie moet innemen, moet u erop letten dat u de capsules in de juiste volgorde inneemt, ongeacht het geneesmiddel. Om de innames tijdens de dag af te wisselen, volgt u hetzelfde schema als hierboven.

Ik volg meerdere behandelingen met micro-immunotherapie. Hoe moet ik ze innemen?

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie worden bij voorkeur buiten de maaltijden ingenomen. Als u verschillende behandelingen volgt, neem de eerste dan 's morgens nuchter in en de volgende minimaal 15 à 30 minuten voor de maaltijd of een uur erna.

Vergeet niet dat u nooit verschillende geneesmiddelen voor micro-immunotherapie op hetzelfde moment mag innemen.

Mag ik mijn geneesmiddel 's avonds innemen?

Afhankelijk van de verdunning en de gevoeligheid van de patiënt, veroorzaken de bestanddelen van de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie soms inslaapproblemen. U kunt dus het best geen geneesmiddelen van Labo’Life meer innemen na 18 uur. (Behalve geneesmiddelen om beter te slapen: dan neemt u de korrels in vóór het slapengaan en minstens een uur na de laatste maaltijd).

Ik volg de behandeling nu al tien dagen en ik voel me veel slechter. Is dat normaal?

Wanneer het immuunsysteem reageert op de behandeling kunnen de symptomen verergeren, wat normaal is tijdens de eerste twee weken van de behandeling. Als de symptomen draaglijk zijn en u niet beletten om de behandeling voort te zetten, kunt u het best de geneesmiddelen blijven innemen. De symptomen zullen geleidelijk aan verminderen.

Als de symptomen te ernstig zijn of aanhouden, moet u uw arts raadplegen.

Ik verdraag geen gluten. Kan ik de geneesmiddelen van Labo’Life gebruiken?

De korrels in de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie bevatten geen gluten. Ze zijn dus niet gecontra-indiceerd voor patiënten met glutenintolerantie.


Meer informatie over micro-immunotherapie, het werkingsmechanisme in het lichaam en de verschillen met klassieke immunotherapie vindt u onder 'Wat is micro-immunotherapie?'

In dit document vindt u een gids met informatie over de inname van het geneesmiddel.