SAMENSTELLING
VAN DE GENEESMIDDELEN

 

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie zijn voornamelijk samengesteld met cytokines (zoals interleukines, chemokines, groeifactoren) en specifieke nucleïnezuren (SNA®) in perifysiologische concentraties (microdoses) of zelfs uiterst geringe doses. Het zijn diezelfde stoffen die de eigen cellen van het immuunsysteem gebruiken om de immuunrespons tegen een aanval in gang te zetten.

De meeste bestanddelen van de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie worden geproduceerd met biotechnologische technieken.


CITOKINES

De voornaamste momenteel bekende cytokines zijn interleukines (ingedeeld van IL-1 tot IL-35), interferon (IFN-α, -β en -γ), groeifactoren (CSF, TGF enz.), tumornecrosefactoren (TFN-α en -β) en chemokines. Dat zijn gespecialiseerde eiwitten die de communicatie tussen de cellen van het immuunsysteem (zoals lymfocyten, macrofagen, neutrofielen enz.) regelen en die het immuunsysteem in staat stellen om de verschillende processen te coördineren, zoals activering, proliferatie, rekrutering enz. Daarom worden ze doorgaans 'immunitaire boodschappers' genoemd. Ze oefenen hun werking enerzijds uit op de cellen waaruit ze voortkomen (autocrien effect) en anderzijds op andere cellen (paracrien effect). Ze kunnen ook op een afstand inwerken op organen of weefsels (endocrien effect).

Aangezien cytokines een informatieve rol vervullen, vormen ze de basis van micro-immunotherapeutische samenstellingen. Ze worden gebruikt om de immuunrespons 'aan te passen' en het lichaam te helpen zijn natuurlijke evenwicht terug te vinden.

Componentes de los medicamentos

 

SPECIFIEKE NUCLEÏNEZUREN (SNA®)

De SNA® in de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie zijn kleine synthetische oligonucleotides die dienen om de virusreplicatie, de ongecontroleerde expressie van bepaalde genen of de inadequate expressie van andere genen te regelen. Zo zou het bij een virale infectie de bedoeling zijn om de expressie van een gen dat essentieel is voor virusreplicatie te downreguleren.

De SNA® zijn een gepatenteerde therapeutische innovatie van LABO'LIFE.

Componentes de los medicamentos