KLINISCHE EVALUATIE

 

De afdeling Klinische Evaluatie van Labo’Life heeft een tweeledige missie:

· Enerzijds in het kader van retrospectieve studies klinische gegevens verzamelen bij voorschrijvende artsen en ze analyseren, meer bepaald met het oog op de wetenschappelijke erkenning van micro-immunotherapie;

· Anderzijds prospectieve studies versus placebo of controlegroep uitvoeren om de doeltreffendheid van onze geneesmiddelen te bevestigen. Deze studies voldoen aan de normen van goede klinische praktijk (GMP), zijn gevalideerd door de gezondheidsautoriteiten en goedgekeurd door ethische comités.

 

Evaluaciones clínicas

 

Een terugkeer naar  Een missie, een bedrijf.