BELEID INZAKE PRIVACY

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet 34/2002 van 11 juli 2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE) deelt DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL aan de gebruikers mee dat het bedrijf een profiel heeft aangemaakt op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+, met als hoofddoel informatie over het immuunsysteem, de micro-immunotherapie en de firma Labo'Life te verspreiden.

Informatie over DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL:

B07958358 
AVENIDA DES RAIGUER, 7
07330, CONSELL (ILLES BALEARS)
info@labolife.com 
www.labolife.com

De gebruiker heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten de pagina die aangemaakt is door DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL te volgen. Zo geeft hij aan belangstelling te hebben voor de informatie op het netwerk. Door onze pagina te volgen, geeft hij ons de toelating om de persoonsgegevens te verwerken die hij gepubliceerd heeft op zijn profiel.

De gebruiker kan op elk moment het vertrouwelijkheidsbeleid van het sociale netwerk raadplegen en zijn profiel instellen om zijn privacy te garanderen.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL heeft toegang tot de publieke informatie van de gebruiker en verwerkt deze, meer bepaald zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt op het sociale netwerk. Ze worden niet opgeslagen in een bestand.

We wijzen u op de volgende opmerkingen in verband met het recht op toegang, wijziging, verwijdering en verzet waarover u beschikt en dat u in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt uitoefenen ten opzichte van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL:

• recht op toegang: dit hangt af van de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie in het gebruikersprofiel;

• recht op correctie: dit kan uitsluitend worden uitgeoefend voor de informatie waarover DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL de controle heeft, bijvoorbeeld om commentaren die op de pagina zelf zijn gepubliceerd te verwijderen. Normaal gesproken moet dit recht worden uitgeoefend ten opzichte van het sociale netwerk; 

• recht op verwijdering en/of verzet: zoals in het vorige geval kan dit recht uitsluitend worden uitgeoefend voor de informatie waarover DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL de controle heeft, bijvoorbeeld om de pagina niet meer te volgen.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL kan de volgende handelingen uitvoeren:

• toegang tot de publieke informatie van het profiel;

• publicatie op het gebruikersprofiel van alle informatie die al gepubliceerd is op de pagina van DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL;

• versturen van persoonlijke en individuele boodschappen via de kanalen van het sociale netwerk;

• updates van de status van de pagina die worden gepubliceerd op het gebruikersprofiel.

De gebruiker kan voortdurend zijn contacten controleren, de inhoud die hem niet meer interesseert verwijderen en het delen van zijn contacten beperken met vertrouwelijkheidsparameters.

PUBLICATIES

Zodra de gebruiker de pagina DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL volgt, kan hij er commentaren, links, beelden, foto's of elk ander type multimediacontent die het sociale netwerk ondersteunt op posten. De gebruiker moet hier altijd eigenaar van zijn, de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten erop bezitten of beschikken over de toestemming van de betrokken derden. Het is uitdrukkelijk verboden om op de pagina teksten, grafische voorstellingen, foto's, video's enz. te publiceren die indruisen of kunnen indruisen tegen de moraal, de ethiek, de goede smaak of het fatsoen en/of die de intellectuele of industriële eigendomsrechten, het recht op het beeld of de wet met voeten treden, schenden of aantasten. In dat geval behoudt DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL zich het recht voor om deze inhoud onmiddellijk te verwijderen en kan het bedrijf de permanente uitsluiting van de gebruiker eisen.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een gebruiker vrij publiceert.

De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat zijn publicaties zichtbaar zijn voor de andere gebruikers en dat hij dus verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn privacy.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL slaat de beelden die kunnen worden gepubliceerd op de pagina niet op in enig bestand; ze blijven op het sociale netwerk.

WEDSTRIJDEN

DESARROLLO INTERNACIONAL DE MICRO-INMUNOTERAPIA SL behoudt zich het recht voor om wedstrijden te organiseren waaraan de gebruiker die zijn pagina volgt, kan deelnemen. Conform de LSSI-CE en de geldende wetgeving zullen de wedstrijdvoorwaarden bij de lancering van de wedstrijd op het sociale netwerk ook daar worden gepubliceerd.

Dit zijn de links naar het vertrouwelijkheidsbeleid van de sociale netwerken:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=es 

Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

Google+: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/