Hoe neem ik micro-immunotherapie geneesmiddelen in?

Cómo tomar el medicamento

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het juiste gebruik van micro-immunotherapie.

Hoe moet ik de medicatie innemen?

 1. In de doos zitten 3 blisters.
  Begin met een van de blisters:
  ze zijn alle drie identiek.
 2. Neem de capsule met nummer
  1 en volg de volgorde van de
  nummering. Neem nadat u
  klaar bent met de eerste
  blister de capsule met nummer
  1 van de volgende blister.
 3. De capsulen mogen niet
  worden ingeslikt. Om de
  capsule te openen, houdt u
  die rechtop zodat de korreltjes
  onderaan blijven, knijpt u
  voorzichtig in de top en draait
  u eraan om de bovenkant te
  verwijderen.
 4. Giet de inhoud van de capsule
  onder uw tong en laat de
  korreltjes smelten zonder te
  kauwen.
Cómo tomar el medicamento
Cómo tomar el medicamento

Wanneer moet ik het medicijn innemen?

Bij voorkeur ’s morgens nuchter. Als dit niet mogelijk is, dan liefst 15 à 30 minuten voor de maaltijd of 1 uur erna innemen. Aangezien de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie onder de tong worden toegediend, wordt aanbevolen ze niet in te nemen na de maaltijd, maar ook niet tegelijk met koffie, thee, chocolade, tabak, alcohol of munt, net als alle andere geneesmiddelen die onder de tong worden ingenomen.

Soms moet er meer dan 1 capsule van hetzelfde of van een ander geneesmiddel worden ingenomen. Als dit het geval is, moeten zij in de loop van de dag met tussenpozen van minstens 2 uur worden ingenomen. Dit volgens de nummering van de capsulen en de therapeutische aanwijzingen van de voorschrijver.

Wat is de dosering en de duur van de behandeling?

De gebruikelijke dosering is één capsule per dag, nuchter in te nemen op een lege maag. Afhankelijk van uw situatie kan uw voorschrijver u aanraden meerdere capsulen per dag in te nemen. Vergeet niet de capsulen altijd in de juiste volgorde in te nemen en minstens 2 uur tussen de verschillende innames te laten.

Uw arts kan u aanraden de behandeling enkele weken of enkele maanden te volgen. Dit zal afhangen van de mate van disbalans van uw immuunsysteem of van uw aandoening. Een voorbeeld, in het geval van chronische ziekte, duurt de behandelingen langer.

Download en bewaar deze handleiding!

Cómo tomar el medicamento

Veel gestelde vragen over onze medicatie

Neem deze capsule zo snel mogelijk in (ook de volgende dag tot de dag erna, met een maximum van 48 uur) en neem ze altijd 30 minuten vóór of 1 uur na de maaltijd in. Neem geen twee capsulen ter compensatie en blijf de nummering volgen.

Onze geneesmiddelen zitten in de capsule, maar moeten sublinguaal ingenomen worden (open de capsule en laat de inhoud onder de tong smelten). Als u de capsule in haar geheel doorslikt, heeft ze geen therapeutische werking. Maar dit is echter niet gevaarlijk voor uw gezondheid omdat de gebruikte capsule identiek is aan die voor geneesmiddelen die bestemd zijn om te worden ingeslikt.

Als u een capsule heeft ingeslikt, gaat u verder vanaf de volgende capsule, door de capsule te openen en de inhoud ervan onder de tong te ledigen.

Absoluut! Er is geen contra-indicatie voor het voorschrijven van micro-immunotherapie aan kinderen. In geval van twijfel is het echter altijd het beste om uw arts te contacteren.

Zoals bij elk geneesmiddel moet u, als u zwanger bent, uw arts informeren voordat u dit geneesmiddel inneemt. Vooral tijdens de twee meest gevoelige periodes van uw zwangerschap, het eerste en derde trimester. Aarzel niet uw arts om advies te vragen over de mogelijke voordelen/risico’s van uw behandeling.

Micro-immunotherapie is verenigbaar met andere behandelingen. Zij kan worden geïntegreerd in elke huidige behandelingsstrategie en kan dus een aanvulling zijn op andere therapieën zoals chirurgie, chemotherapie, enz.  Ze kunnen deze echter niet altijd vervangen. U mag geen andere behandeling stoppen omdat u start met micro-immunotherapie zonder uw arts te raadplegen. 

De geneesmiddelen worden niet aangeraden bij bekende overgevoeligheden voor één van de werkzame stoffen of hulpstoffen in het geneesmiddel. Als u aan een intolerantie of allergie lijdt, raadpleeg dan uw arts voordat u het geneesmiddel inneemt.

De werkzame bestanddelen in onze geneesmiddelen zijn in lage dosis en veroorzaken zeer weinig bijwerkingen.

Wanneer het immuunsysteem op de medicatie reageert, kunnen de symptomen tijdens de eerste 2 weken van de behandeling ernstiger worden. Als de symptomen draaglijk zijn en u de medicatie kunt blijven innemen, kunt u de behandeling het beste voortzetten. Dit omdat de symptomen geleidelijk zullen verdwijnen. Neem bij zeer ernstige of aanhoudende symptomen contact op met uw arts.

Sinds 2023 produceren wij partijen lactosevrije geneesmiddelen voor micro-immunotherapie, maar de vóór 2023 geproduceerde partijen bevatten nog steeds lactose. Als voorzorgsmaatregel kunt u de datum van het betreffende lot op de doos controleren. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen patiënten met lactose-intolerantie spijsverteringsproblemen ondervinden na inname van het geneesmiddel op een lege maag. Als u lactose-intolerant bent, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Om u een idee te geven: de korrels in één capsule bevatten 100 keer minder lactose dan in een half glas melk. Iemand die lactose-intolerant is, kan daarom proberen het geneesmiddel in te nemen en kijken of het wordt verdragen. Veel artsen adviseren om de inname van het geneesmiddel altijd uit te stellen tot 1 uur na de maaltijd. Zij adviseren ook de korrels op te lossen in een glas met een beetje mineraalwater, de oplossing te mengen en vervolgens zo lang mogelijk in contact te laten met het sublinguale slijmvlies.

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie zijn glutenvrij, wat betekent dat er geen contra-indicaties zijn voor mensen met coeliakie.

Wenst u contact met ons op te nemen?