Hoe neem ik micro-immunotherapie geneesmiddelen in?

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het juiste gebruik van micro-immunotherapie.

Hoe moet ik het medicijn innemen?

  1. In de doos vind je 3 blisters, begin met één ervan (alle drie zijn identiek).
  2. Neem de eerste capsule, met het nummer 1, en volg de nummering. Neem aan het einde van de eerste blister voor de volgende dag, de eerste capsule van de volgende blister.
  3. De capsules niet inslikken. Plaats de capsule met de bovenkant (het dikste deeltje) naar boven, knijp er zeer zachtjes in en draai voorzichtig om het kapje te verwijderen.
  4. Giet de inhoud van de capsule onder uw tong en laat het oplossen.

Wanneer moet ik het medicijn innemen?

Bij voorkeur ’s morgens op een lege maag. Als dit niet mogelijk is , dan liefst 15 à 30 minuten voor de maaltijd of 1 uur erna innemen. Aangezien de geneesmiddelen voor micro-immunotherapie onder de tong worden toegediend, wordt aanbevolen ze niet in te nemen na de maaltijd, maar ook niet met koffie, thee, chocolade, tabak, alcohol of munt, net als andere geneesmiddelen die onder de tong worden ingenomen.

Wanneer meerdere capsules van hetzelfde geneesmiddel of van verschillende geneesmiddelen voor micro-immunotherapie op dezelfde dag worden voorgeschreven, moeten zij in de loop van de dag met tussenpozen van ten minste 2 uur worden ingenomen, volgens de nummering van de capsules en de therapeutische aanwijzingen van uw voorschrijver.

Wat is de dosering en de duur van de behandeling?

De gebruikelijke dosering is één capsule per dag, in te nemen op een lege maag in de ochtend. Afhankelijk van uw geval kan uw voorschrijver u aanraden meerdere capsules per dag te nemen. Vergeet niet de capsules altijd in de juiste volgorde in te nemen.

Uw arts kan u aanraden de behandeling enkele weken of enkele maanden te volgen. Dit zal afhangen van de omvang van uw immuun onevenwicht of aandoening. Bijvoorbeeld, in het geval van chronische ziekten zijn de behandelingen langer?

Download en bewaar deze handleiding !

Veel gestelde vragen over onze medicijnen

Neem deze capsule zo snel mogelijk in (ook de volgende dag tot de dag erna, met een maximum van 48 uur) en neem ze altijd 30 minuten vóór of 1 uur na de maaltijd in. Neem geen twee capsules ter compensatie en blijf de nummering volgen.

Onze geneesmiddelen zitten in de capsule, maar moeten sublinguaal ingenomen worden (open de capsule en laat de inhoud onder de tong smelten). Als u de capsule in haar geheel doorslikt, heeft ze geen therapeutische werking, maar dit is niet gevaarlijk voor uw gezondheid omdat de gebruikte capsule identiek is aan die voor geneesmiddelen die bestemd zijn om te worden ingeslikt.

Vergeet niet dat de korrels die erin zitten onder de tong moeten worden afgezet en langzaam moeten oplossen voor een maximale opname van de werkzame stoffen.

Als u een capsule hebt ingeslikt, gaat u verder vanaf de volgende capsule, door de capsule te openen en de inhoud ervan onder de tong te legen.

Er is geen contra-indicatie voor het voorschrijven van micro-immunotherapie aan kinderen. In geval van twijfel is het echter altijd het beste om uw arts te raadplegen.

Zoals bij elk geneesmiddel moet u, als u zwanger bent, uw arts informeren voordat u dit geneesmiddel inneemt. Vooral tijdens de twee meest gevoelige periodes van uw zwangerschap, het eerste en derde trimester. Aarzel niet uw arts om advies te vragen over de mogelijke voordelen/risico’s van uw behandeling.

Micro-immunotherapie is gewoonlijk verenigbaar met andere behandelingen. Zij kan worden geïntegreerd in een aan uw situatie aangepaste behandelingsstrategie, en vormt dus een aanvulling op andere therapieën zoals chirurgie, chemotherapie, enz. maar kunnen deze nooit vervangen. U mag geen andere behandeling stoppen omdat u start met micro-immunotherapie. In ieder geval kan alleen uw arts u aanraden een behandeling te onderbreken of te stoppen.

De geneesmiddelen worden niet aangeraden bij bekende overgevoeligheid voor een van de werkzame stoffen of hulpstoffen in het geneesmiddel. Als u aan een intolerantie of allergie lijdt, raadpleeg dan uw arts voordat u het geneesmiddel inneemt.

De werkzame stoffen in onze geneesmiddelen zijn in lage dosissen en veroorzaken zeer weinig bijwerkingen.

Wanneer het immuunsysteem op de medicatie reageert, kunnen de symptomen tijdens de eerste 2 weken van de behandeling ernstiger worden. Als de symptomen draaglijk zijn en u de medicatie kunt blijven innemen, kunt u de behandeling het beste voortzetten, omdat de symptomen geleidelijk zullen verdwijnen. Neem bij zeer ernstige of aanhoudende symptomen contact op met uw arts.

Since 2023 produceren wij partijen lactosevrije geneesmiddelen voor micro-immunotherapie, maar de vóór 2023 geproduceerde partijen bevatten nog steeds lactose. Als voorzorgsmaatregel kunt u de lotdatum op de doos controleren. In enkele gevallen kunnen patiënten met lactose-intolerantie spijsverteringsproblemen ondervinden na inname van het geneesmiddel op een lege maag. Als u lactose-intolerant bent, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Om u een idee te geven: de korrels in één capsule bevatten 100 keer minder lactose dan in een half glas melk. Iemand die lactose-intolerant is, kan daarom proberen het geneesmiddel in te nemen en kijken of het wordt verdragen. Veel artsen adviseren om de inname van het geneesmiddel altijd uit te stellen tot 1 uur na de maaltijd. Zij adviseren ook de korrels op te lossen in een glas met een beetje mineraalwater, de oplossing te mengen en vervolgens zo lang mogelijk in contact te laten met het sublinguale slijmvlies.

De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie zijn glutenvrij, wat betekent dat er geen contra-indicaties zijn voor mensen met coeliakie.

Wenst u contact met ons op te nemen?