We versterken onze toewijding aan zorgprofessionals en patiënten door middel van onderzoek

Een internationale groep ten dienste van patiënten

Als specialisten en leiders in de micro-immunotherapie beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om te streven naar investeringen in klinisch en preklinisch onderzoek. Bovendien willen we de informatie over de werkzaamheid, het gebruik en de veiligheid van onze geneesmiddelen toegankelijk maken voor zorgprofessionals, patiënten en gezondheidsautoriteiten.

Op deze pagina vindt u informatie over onze onderzoeksprojecten alsook hoe zorgprofessionals eraan kunnen deelnemen.
Investigación

Een medisch-wetenschappelijke afdeling met een dubbele missie

Het onderzoek dat wij uitvoeren heeft twee hoofddoelen:

Fundamenteel onderzoek naar micro-immunotherapie bevorderen door de biologische activiteit en het werkingsmechanisme van onze werkzame stoffen te bestuderen. Hiervoor starten we preklinische onderzoeksprojecten met in vitro (laboratorium) en in vivo (bij dieren) modellen.

De doeltreffendheid en veiligheid van onze geneesmiddelen wetenschappelijk aantonen door de uitvoering en coördinatie van interventionele en observationele klinische onderzoeken. Hiervoor werken we actief samen met gezondheidscentra zoals ziekenhuizen, klinieken en privépraktijken.

Onze aanpak van preklinisch onderzoek

Ons doel is om zorgprofessionals en patiënten te voorzien van betrouwbare wetenschappelijke kennis en gegevens over micro-immunotherapie. Daartoe hebben we een preklinisch team opgericht dat zich toewijdt aan onderzoeksprojecten om de biologische activiteit van onze werkzame stoffen te evalueren en beter inzicht te krijgen in de verschillende werkingsmechanismen van onze geneesmiddelen.

In samenwerking met zowel openbare als privé laboratoria zorgt het preklinische team voor de uitvoering en opvolging van verschillende soorten studies, zowel op cellulaire en moleculaire modellen als op diermodellen (altijd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor dierenwelzijn en onder toezicht van de relevante ethische commissies). Daarnaast wijdt het team zich op het publiceren en delen van de behaalde resultaten door wetenschappelijke publicaties op te stellen in erkende tijdschriften binnen het gebied.
Investigación

Onze klinische onderzoeken

We beschouwen klinisch onderzoek als een fundamenteel werkinstrument voor zorgprofessionals, omdat het hen in staat kan stellen hun medische kennis te verbreden en zo beter aan de behoeften van hun patiënten te voldoen. Daarom investeren we in klinische onderzoeken maar ook in het benadrukken van de doeltreffendheid van micro-immunotherapie in de medische praktijk.

We voeren twee soorten klinische onderzoeken uit:

  • Interventioneel: dit zijn prospectieve onderzoeken, gecontroleerd door een placebo- of controlegroep, die de doeltreffendheid en veiligheid van onze geneesmiddelen testen. Ze worden uitgevoerd in overeenstemming met de Good Clinical Practice (GCP) en worden gevalideerd en goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten en ethische commissies.
  • Observationeel: deze onderzoeken verzamelen alleen klinische gegevens in het kader van een standaardbehandeling of zorggerelateerde gebeurtenissen. In dit geval, is het doel om de effecten van een of meerdere behandelingen of reacties op standaardbehandelingen te observeren. Deze gegevensverzamelingen zijn retrospectief (verzameling van gegevens bij reeds behandelde patiënten) of prospectief (nieuwe patiënten) en worden altijd gecodeerd uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in het land van de onderzoeker en waarin de studie wordt uitgevoerd, evenals in overeenstemming met de Good Clinical Practice (GCP).
 

De onderzoeken (interventioneel en observationeel) worden georganiseerd met medische onderzoekers en/of voorschrijvende artsen, evenals samenwerkingen met klinische onderzoeksdiensten. Momenteel worden de klinische onderzoeken gezamenlijk uitgevoerd met samenwerkende centra in België.

Deelnemen aan onze onderzoeken als onderzoeksarts

Als u arts bent met ervaring in micro-immunotherapie en/of wilt deelnemen aan of een klinisch onderzoek wilt uitvoeren met betrekking tot een van onze geneesmiddelen, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling: clinical-team@labolife.com
Voor meer informatie over onze lopende onderzoeken kunt u de openbare database raadplegen: clinicaltrials.gov
Investigación

Aanbevelingen voor de klinische praktijk

Houd er rekening mee dat de informatie op deze pagina in geen geval het advies en de aanbevelingen van een zorgprofessional vervangt. Als u een patiënt bent, raden wij u altijd aan uw arts te raadplegen voordat u met een nieuwe behandeling begint of uw huidige behandeling aanpast.

Als u een zorgprofessional bent, herinneren we u eraan dat de goedgekeurde indicaties voor een geneesmiddel van land tot land kunnen verschillen en dat het daarom belangrijk is om altijd de meest recente informatie te raadplegen van het land waarin het geneesmiddel zal worden voorgeschreven.