Wat voor u belangrijk is,
is voor ons belangrijk

Nuestro compromiso

Onze inzet

Als farmaceutisch bedrijf zijn we in de eerste plaats bezorgd over het welzijn van patiënten.  Maar ook over onze deelname aan een toekomst waarin de geneeskunde nieuwe technologieën combineert met een menselijke benadering van de gezondheid. En dit op een basis van vertrouwensrelaties tussen zorgprofessionals en patiënten.
 
Om een duurzame toekomst te garanderen, handelen we verantwoordelijk met onze medewerkers en beschermen we het milieu.
Nuestro compromiso

Een meer ‘menselijke’ geneeskunde

We hebben en uitwisselingsplatform opgericht, een reflectieruimte om de uitdagingen van de huidige geneeskunde te bespreken en veranderingen voor te stellen in de richting van een minder geïndustrialiseerd en meer humaan paradigma. Het is een ruimte die openstaat voor professionals maar ook voor patiënten, om een stem te geven aan artsen, verhalen over gezondheid van patiënten te delen en om te bespreken hoe we de gezondheidszorg in de toekomst willen benaderen. Bovendien hebben wij in België een team van deskundigen op het gebied van micro-immunotherapie opgericht. Zij zitten  regelmatig rond de tafel om de behandeling van patiënten te bespreken volgens een multidisciplinaire aanpak met als doel de follow-up van patiënten te optimaliseren en te humaniseren.

Ondersteuning van sociale acties

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt ons bedrijf ook bij aan de bevordering van sport en gezondheid voor mensen met een lichamelijke handicap.

Labo’life heeft, in samenwerking met de vzw EducaClown, het immuunsysteem in kaart gebracht voor een goed doel. In de vorm van een show gebruiken twee clowns, kapitein Susi en soldaat Fago, humor om het publiek aan te spreken.  En zo het belang van het verzorgen van het immuunsysteem ter voorkoming van bepaalde ziekten over te brengen.

Nuestro compromiso
Nuestro compromiso

Een duurzame toekomst opbouwen

Meer dan 70 werknemers van Labo’life España werken in een duurzaam gebouw in Consell (Mallorca) dat een hoge milieukwaliteit en een laag energieverbruik nastreeft. Het is een van de weinige industriële installaties op de Balearen met een energieklasse A.

Het gebouw heeft thermische isolatie op de gevels en daken, emissiearme en zongestuurde beglazing en binnenverlichting met LED-lampen. Het heeft ook een regenwatertank van 100.000 liter, die wordt gebruikt voor toiletten en irrigatie, en een zeer efficiënt koelsysteem. Een groen dak over het grootste deel van het gebouw maakt een kleine tuin met wat groenten en kruiden mogelijk.

Transparantie

Om onze missie op een verantwoorde, betrouwbare en transparante manier uit te voeren, zijn wij als farmaceutisch bedrijf aangesloten bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en voldoen wij aan de Code van Goede Praktijken voor de farmaceutische industrie. Dit stelt ons ook in staat effectieve partnerschappen te ontwikkelen met onder meer medische, wetenschappelijke en academische gezondheidsorganisaties als Bachi en -verenigingen.

In overeenstemming met ons streven naar transparantie hebben we hieronder de waarden opgesomd die door Labo’life worden overgedragen.

Nuestro compromiso

Gezondheid en welzijn van onze medewerkers

We willen dat Labo’life een werkplek is waar onze medewerkers zich goed voelen en zichzelf vooruit zien gaan in hun carrière. Daarom streven we ernaar om verschillende middelen aan te bieden door middel van verantwoordelijk management; gericht op het waarborgen van de gezondheid, het comfort, de ontwikkeling van vaardigheden en de balans tussen werk en privéleven van onze werknemers.

Voor het goed functioneren van onze organisatie geloven wij in een managementsysteem op basis van subsidiariteit. Dit betekent dat elke afdeling-, teamleider en medewerker:

  • Zijn eigen duidelijk gedefinieerde en geformaliseerde missie heeft.
  • De tools en autonomie heeft om beslissingen te nemen en vaardigheden uit te oefenen.
  • Zijn mogelijkheden effectief beheert.
  • Relaties opbouwt op basis van vertrouwen en transparantie.
  • Verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar daden en resultaten in de uitvoering van zijn/haar taken.

 

We zijn ons ervan bewust dat werk deel uitmaakt van ons leven en dat we er vele uren aan besteden. Bij Labo’life streven we ernaar om mogelijkheden aan te bieden om beroeps- en gezinsleven te combineren door middel van maatregelen zoals flexibele uren, telewerken, werktijdverkorting, kort of lang verlof, enz.

Een gezonde levensstijl te bevorderen

We hebben een intern programma gecreëerd met de naam “Labo’life Health School” dat voordrachten en workshops over gezondheid en welzijn ter beschikking stelt van onze werknemers. We bieden medewerkers een reeks workshops aan waarmee ze voor hun eigen gezondheid kunnen zorgen en gezonde leefgewoonten kunnen aanleren: onder andere op een evenwichtige manier eten, sporten, mentaal en emotioneel welzijn verbeteren.

Nuestro compromiso
Nuestro compromiso

Investeren in jong talent

We hebben verschillende samenwerkingsovereenkomsten met de Universiteit van de Balearen (UIB) om de werkgelegenheid van jong afgestudeerden te bevorderen en wetenschappelijke kennis te bevorderen. Labo’life sponsort ook enkele wedstrijden zoals de Biologie Olympiade en de Mini Olympiade georganiseerd door de UIB tussen studenten van scholen en middelbare scholen in Mallorca. We nemen ook deel aan twee specifieke evenementen voor studenten: Ciència per a Tothom (Science for All) en Campus UIB Petits Científics (Young Scientists UIB).

Bemiddeling gezin en werk

We zijn ons ervan bewust dat werk deel uitmaakt van ons leven en dat we er vele uren aan besteden. Bij Labo’life streven we ernaar om middelen te bieden om beroeps- en gezinsleven te combineren door middel van maatregelen zoals flexibele uren, telewerken, werktijdverkorting, kort of lang verlof, enz.

Nuestro compromiso

Wenst u contact met ons op te nemen?