VERPAKKING VAN HET GENEESMIDDEL

 

De geneesmiddelen van Labo’Life zitten in een verpakking van 30 capsules (3 blisters met elk 10 capsules).

Estuche del medicamento

Voorbeeld van verpakkingen die momenteel in de apotheek liggen.

De vaakst voorkomende vragen zijn aangeduid met het symbool Preguntas destacadas

Waarom zijn de blisters genummerd?

De geneesmiddelen van Labo’Life hebben een specifieke volgorde. Ze volgen dus een logische reeks (sequentie) om de gebeurtenissenstroom van de immuunrespons zo goed mogelijk te respecteren. Elke capsule heeft dan ook een specifieke samenstelling die past in de geneesmiddellenreeks.

De blisters zijn voorzien van nummers zodat de patiënt zich niet kan vergissen als hij zijn geneesmiddel inneemt.

Foto blistersFoto blisters

Dit zijn de twee types blisterverpakkingen die momenteel op de markt zijn. Het nummer staat op de voorkant van de blisters bij capsules op één lijn, en op de achterkant van de blisters bij capsules in 'zigzag'. De nummering gaat altijd van 1 tot 10.

Waarom hebben de capsules verschillende kleuren?

De geneesmiddelen van Labo’Life hebben een specifieke volgorde. Ze volgen dus een logische reeks (sequentie) om de gebeurtenissenstroom van de immuunrespons zo goed mogelijk te respecteren. Elke capsule heeft dan ook een specifieke samenstelling. De kleuren van de capsules zijn niet identiek, maar lopen af, zodat de patiënt de logische volgorde in de reeks kan zien en zich niet vergist bij het innemen van het geneesmiddel.

Bovendien bevatten alle blisters 10 capsules, maar sommige geneesmiddelen hebben reeksen van 10 capsules en andere van 5 capsules (twee keer herhaald op dezelfde blister). In de reeksen van 10 capsules bevat een en dezelfde blister twee aflopende kleuren: blauw, gevolgd door rood.

Foto blistersFoto blisters

Blister met reeksen van 10 capsules. Er komen twee kleuren voor op dezelfde blister.

In de reeksen van 5 capsules komt er maar één kleur voor op de blister: ofwel blauw, ofwel rood.

Foto blisters Foto blisters

Blister met reeksen van vijf capsules (twee keer op dezelfde blister). Er komt slechts één kleur voor, die afloopt. (Als voorbeeld worden enkel blisters in 'zigzag' getoond.)

Eerst waren mijn capsules blauw, nu zijn ze rood …

Afhankelijk van het geneesmiddel verschilt de kleur van de capsules: sommige geneesmiddelen hebben reeksen van rode capsules, andere hebben reeksen van blauwe capsules, en nog andere hebben reeksen van blauwe capsules, gevolgd door rode. Als u eerst blauwe capsules had en nu rode, heeft uw arts uw behandeling gewijzigd, of is er een fout gebeurd bij de aflevering van het geneesmiddel. U moet dus de naam op de blister controleren en als die niet overeenkomt met die van uw normale behandeling, moet u contact opnemen met uw arts en hem vragen of hij u een ander geneesmiddel heeft voorgeschreven. Als dat niet zo is, moet u contact opnemen met de apotheker die u het geneesmiddel heeft afgeleverd om hem te wijzen op zijn fout.

Foto blistersFoto blisters

Blister met reeksen van 10 capsules. Er komen twee kleuren voor op dezelfde blister.In de reeksen van 5 capsules komt er maar één kleur voor op de blister: ofwel blauw, ofwel rood.

Foto blisters Foto blisters

Blister met reeksen van 5 capsules (twee keer herhaald op dezelfde blister). Er komt slechts één kleur voor, die afloopt.