Bevorderen van een gezonde immuniteit voor iedereen

Onze missie 

Wij zijn een toonaangevende farmaceutische groep actief in micro-immunotherapie. We werken samen met zowel patiënten als met de zorgverstekkers om ze te helpen hun gezondheid te verbeteren. Onze doelstelling is om het immuunsysteem te herstellen en/of te versterken om zijn potentieel te optimaliseren.

Waarom is het belangrijk om goed te zorgen voor onze immuniteit?

De symptomen die waargenomen worden bij een slecht aangepast immuunsysteem zijn slechts het topje van de ijsberg. Een verzwakt en kwetsbaar immuunsysteem weet niet hoe te reageren en zich aan te passen aan de uitdagingen van ons dagelijks leven. Daardoor worden we vatbaar voor het ontwikkelen en de progressie van verschillende aandoeningen. Omgekeerd, kan een gezonde en aangepaste immuunrespons, op natuurlijke wijze, het hoofd bieden aan veranderingen en garandeert ze onze gezondheid.

Conócenos

Onze aanpak

Optimale immunomodulatie

De benadering van onze gezondheid is vooral gesteund op respect voor het natuurlijk functioneren van het organisme. Daarom kunnen we gezien worden als pioniers van een immunotherapie die op dezelfde manier ingrijpt als die van het organisme. Dit gebeurt optimaal door dezelfde “taal” te spreken als het organisme, dit met dezelfde signalen om te communiceren.

Conócenos
Conócenos

Het middelpunt van innovatie

Innovatie is één van onze bestaansredenen. We hebben de meest recente concepten van immunotherapie samengebracht met een systemische benadering. Dit met respect voor de traditionele technieken van zelfregulatie van het organisme. We zijn marktleider in ons vakgebied en we zijn vastbesloten om te blijven groeien en nieuwe therapeutische oplossingen te bieden aan patiënten over de hele wereld.

Onze ervaring

Al 30 jaar produceren we geneesmiddelen om het immuunsysteem te behandelen met respect voor de internationale farmaceutische kwaliteitsnormen. We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze productieprocessen voor grondstoffen en vertrouwen op de nieuwste ontwikkelingen in de farmaceutische biotechnologie.

Conócenos
Conócenos

Over ons

Wij zijn bondgenoten van uw immuunsysteem. We streven naar een wereld waarin het immuunsysteem het belang en het vertrouwen krijgt dat het verdient en zo deel kan uitmaken van uw therapeutisch arsenaal.

Ons team en haar waarden

Onze visie is een weerspiegeling van de persoonlijkheid van het bedrijf. Iedere werknemer van Labo’Life deelt deze visie. Ons team is onze kracht, omdat we dezelfde waarden nastreven.  

We hechten grote waarde aan menselijkheid

Iedereen moet een rol kunnen spelen in zijn gezondheid, iedereen moet gehoord en verzorgd worden. Daarom streven we ernaar oplossingen te vinden om u te helpen de oorzaken van uw ziekte te identificeren en aan te pakken. Wij staan ten dienste van u en uw immuunsysteem en bieden u de nodige middelen om uw gezondheid te verbeteren zodat u kunt streven naar een betere en duurzamere levenskwaliteit.

Toegewijd aan uw gezondheid

We verbinden ons er toe hoogwaardige geneesmiddelen te produceren en veilige en efficiënte productieprocessen te volgen, waarbij we uitleggen waarom we het zo doen. Wij zorgen ervoor dat de zorgverstrekkers en patiënten begrijpen hoe het immuunsysteem werkt en wat de voordelen zijn van de micro-immunotherapie.

Trouw aan onszelf

We worden niet altijd gezien als een standaard behandeling. Wij zien een optimalisatie van het immuunsysteem als een levenswijze, waarvoor mensen kiezen. Dit door het ritme van hun eigen organisme te respecteren en door op hun immuniteit te vertrouwen.

Onze geschiedenis

Er is veel veranderd sinds we begonnen. Maar we blijven trouw aan ons doel en onze waarden. Ontdek de grote momenten uit onze geschiedenis.  

Wenst u contact met ons op te nemen?